Produk Pembiayaan Pinjaman

Amaun Pembiayaan Pinjaman

Tempoh Pembiayaan Pinjaman

Bayaran Bulanan

AG

RM 0.00Muat Turun Jadual Bayaran AG
(PDF, 87.4 KB)


Syarat-syarat:


  1. Umur semasa pemohon mestilah dari 18 hingga 56 tahun.
  2. Gaji kasar tidak kurang daripada RM2,500.00.
  3. Had DSR tidak melebihi 50%-60% bagi amaun yang ingin dipinjam.

BPA

RM 0.00Muat Turun Jadual Bayaran BPA
(PDF, 87.5 KB)


Syarat-syarat:


  1. Umur semasa pemohon mestilah dari 21 hingga 57 tahun.
  2. Gaji kasar tidak kurang daripada RM2,500.00.
  3. Had DSR tidak melebihi 50%-60% bagi amaun yang ingin dipinjam.